On-going projects and offerings

2024 – Erasmus+ partnership projects in Slovenia and Bulgaria

APPLY FOR PROJECT IN SLOVENIA – 28.08-06.09.2024coME AS YOU are

🌱 coME AS YOU are is an international training course that aims to empower facilitators, trainers and youth workers through the integration of somatic practices and movement, creative expression, and nature-based practices in their personal and professional life. The project relies on mirroring (ME AS YOU) as an important tool for learning to be compassionate towards self, others and nature, as well as fostering belonging to the community and the larger ecosystem. Using a variety of non-formal education methods and experiential learning, it will equip participants with powerful tools and skills needed to become compassionate guides, creating a supportive and inclusive environment for vulnerable young people.

 🌍 PARTICIPATING COUNTRIES: Bulgaria🇧🇬, Croatia🇭🇷, Estonia🇪🇪, Greece🇬🇷, Germany🇩🇪, Hungary🇭🇺, Italy🇮🇹,Spain🇪🇸, Slovenia🇸🇮, Serbia 🇷🇸 
🧑‍🤝‍🧑WHO: 30 participants in total, 2-3 per Country
 🏡WHERE: Slovenia, Smolnik
 📅WHEN: 29.8. – 6.9.2024  (travel days not included)
🇪🇺 The programme is co-funded and supported by the Erasmus+.
 📖INFO PACK: https://drive.google.com/file/d/1TyX8WcWS5g5eZiM3qog8PIjOaJdwvw4K/view?usp=share_link
🧾APPLICATION: : https://forms.gle/Z5wz655PF6RB8KaN8

If you require any further information/assistance, please feel free to contact the team: coMEASYOUare.training@gmail.com


2024 – Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK)  – Reisitoetuste konkurss

Projekti eelarve: 850€
Projekti eesmärk:  toetada Helena Pruuli kütusekulude katmist, et osaleda Possibility Management koolitustel Expand the Box ja ​Possibility Lab

“Seda kogemust on raske sõnadesse panna. Sain kübeke aimu, mida tähendab tänapäeva modernses ühiskonnas uue ja tervema, rohkem ühenduses kultuuri loomine; päriselt oma tunnete ja emotsioonidega navigeerimine ning isiklikul ja professionaalsel tasemel võimestumine. Kuidas kogukonnana kogu koolitust kanda ja vastutust võtta. Kuidas päriselt saada ühendust oma põhitunnetega: viha, kurbus, hirm ja rõõm. On olnud ääretult vägev ja võimestav aeg!

Kui esmajärgus oli plaanis osaleda kahel järjestikusel koolitusel: Expand the Box ja Possibility Lab, siis tagatipus lisandus ka kolmas Rage Club Extended. Järel-lainetustena olen juba kirjas kahel virtuaal-koolitusel: Emotional Healing Process (EHP) Spaceholders Skill-UP training ning Rage Club Spaceholder Training. Mis tähendab, et üsna pea kuulutan välja esimesed Rage Club töötoad, kus kokku tulla.

Tunnen end kui sillana, et päriselt ka tuua Eestisse rohkem teadlikku suhestumist ning ruumihoidmist. Ja olen ääretult tänulik, et SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on selle võimalikuks teinud oma reisitoetusega.

Läbi koolituste olen ka võrgustikku laiendanud ning terve tiim Saksamaalt on näidanud huvi, et tulla ja oma oskused koolituste näol Eestisse tuua. 🔥

Koolitustel osalemist toetas reisikulude katmisega SA Kodanikuühiskonna Sihtkapita (KÜSK).

2023 – 2025 SoulScaping

Erasmus+ KA2 koostöö partnerlusprojekt Bulgaaria organisatsiooniga Monad Mind Foundation

Projekti kestvus: 01.09.2023 – 31.08.2025
Projekti eelarve: 60 000€
Projekti eesmärgid:

 • Kahe mitte-tulundusühingu võimekuse ja koostöö arendamine läbi teadmiste ja inspiratsioonide jagamise projekti meeskonnas
 • Jagatud teadmistepagasi ja kogemusliku õppekava loomine, mida toetavad õppevahendite (tööraamatu ja õpi-märkmiku) koostamine ja avaldamine.
  • Soulscaping metoodikaga soovime arendada ja edendada ökopsühholoogiat, traumapõhist lähenemist, keha-ja-meele praktikaid, hingelisi praktikaid looduses. Nende väljaannete ja metoodikaga soovime võimestada indiviide leidmaks endale sobivaid vaimse tervise heaolu praktikaid.
 • Kahe professionaalse õppekeskuse loomine ja arendamine, kus saab kogeda ja õppida Soulscaping metoodikat ja sellega seotud enesearengu praktikaid.
  • Loome ühise ja eraldiseisvad õppekavad & programmid kohapealseks kasutamiseks.
 • Piloot-koolitus: 20-30 rahvusvahelise osalejaga grupp, kus viia praktikasse projekti käigus omandatud teadmised, uuringud, praktikad. (juuni 2025, Bulgaarias)

2020-2022

Koostööprojektid: 
2023 – Erasmus+ The Way of Nature, Bulgaaria
2022 – Erasmus+ Wild Awakening Bulgaarias


2020 – Euroopa Solidaarsuskorpuse projekt: 
“Sümbioos inimese ja looduse vahel”

Projekti kestvus: 1.05.2020 – 28.02.2021 (10 kuud)
Projekti eelarve: 5888.00€


Projekti eesmärk: Projekti elluviimisega soovime ennast indiviididena arendada ja parema ühiskonna nimel proovile panna. Tahame õppida
tänapäeva maailmas paremini ja jätkusuutlikumalt toime tulema: arendada meeskonnatööd ja oskust luua kogukonda ja seda jätkusuutlikult hoida; praktiseerida avatust ja empaatiat; olla vastuvõtlik inimeste eripärade suhtes; õppida nii iseseisvalt kui ka grupina toime tulema võimalike kriisiolukordadega; õppida olema sõltumatu ehk, et kuidas tulla toime ilma olemasolevate süsteemideta (off the grid); kasvatada ise oma toidu jne.

 • julgustada inimesi olema leidlikud ning luua oma kogukond, kellega koos toimides tänapäeva ühiskonnas oma igapäeva ellu paremaid praktikaid ja lahendusi integreerida.
 • leida paremaid lahendusi ja praktikaid, kuidas tänapäeva maailmas hakkama saada. Kuidas luua füüsiliselt ja vaimselt toetav keskkond, et tulla toime igapäevaste kriisi sündmuste ja uudistega.
 • luua eksperimentaalne keskkond kogukondliku elu harrastamiseks maal ja tõsta tegevustes osalejate teadlikkust ökoloogilisest ja kogukondlikust eluviisist, et osalejad saaksid need teadmised kanda edasi teistesse kogukondadesse, millesse nad kuuluvad või leida/luua enda väärtustele vastav kogukond. Suuremas plaanis toimub ühiskonnas muutus ja liikumine veel enam jätkusuutliku ja keskkonnahoidliku eluviisi suunas.
 • panustame talgukultuuri elavnemisesse ning tuua sellesse ka hariv mõõde. Tahame näidata, et koos tegutsedes jõuab palju ja kaugele. Tahame, et Eesti inimesed hakkaksid rohkem tegema koostööd kohalikul tasandil ja aitaksid selle läbi vähendada meie maailma vallutavat üksinduse kriisi.
 • toome tagasi vanarahva teadmised ja külaelu (vanarahva kogukonna) eluviisi ning põimime need tänapäevase infomaailmaga näitamakas, et iga indiviid on oluline osa ja saab ära teha väga märkimisväärse sammu keskkonna säästmiseks ja kogukonna abiks.