Read Blog

  • Parenting my son to a healthy anger.

    Parenting my son to a healthy anger.

    I am grateful to be part of the Possibility Management Parents Village and I wanted to share my experiment. Some weeks ago I attended Rage Club Extended whereas for the first time I did 3-3-3 initiation. With the experience I had from the whole event, I really wanted to bring at least some of it…

  • Possibility Management koolitused Saksamaal

    Possibility Management koolitused Saksamaal

    Possibility Management koolitused Saksamaal olid vägevad! Seda kogemust on raske sõnadesse panna. Sain kübeke aimu, mida tähendab tänapäeva modernses ühiskonnas uue ja tervema, rohkem ühenduses kultuuri loomine; päriselt oma tunnete ja emotsioonidega navigeerimine ning isiklikul ja professionaalsel tasemel võimestumine. Kuidas kogukonnana kogu koolitust kanda ja vastutust võtta. Kuidas päriselt saada ühendust oma põhitunnetega: viha, kurbus,…